Vi finns ca 2500 meter från Framnäs köpcenter.

Kör mot Örslösa-Läckö-Kållandsörondellen och sväng höger mot Läckö-Kållandsö , ca 50 meter efter rondellen sväng in höger på Plastgatan och du hittar oss vid tredje fastigheten på vänster sida.

Kommer du från Stockholm-Göteborg på Väg 44, vid Arenan / Mc Donalds kör mot Läckö-Kållandsö till Örslösarondellen , ca 50 meter efter rondellen sväng in höger på Plastgatan och du hittar oss vid tredje fastigheten på vänster sida.

Välkommen.